Rampit ja luiskat

Luiskia käytetään tyypillisesti sisätiloissa matalissa korkeuseroissa kuten sisäovien kynnysten ylityksissä.
Rampit ovat yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja alumiiniramppeja ja mahdollinen enimmäiskorkeus on huomattavista suurempi kuin luiskilla. Jos korkeusero on 30-100 cm valitse ramppi.