Rampit ja luiskat

Ramppi- / luiskaratkaisun oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintaedellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkoerosta.

Moduulirampit ovat yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja ramppeja ja enimmäiskorkoeroon vaikuttaa käytettävissä oleva tila. Yleisesti ramppien maksimi korkoero on n. 150 cm.

Teleskooppiluiskaparit ja salkkurampit on suunniteltu pääosin matalampiin korkoeroihin sekä tilapäiseen käyttöön. Kynnysluiskien avulla onnistuu kynnysten ylittäminen ja kynnyslistoilla saadaan peitettyä poistetun kynnyksen aukko.