Rampit ja minirampit

Ramppi- / luiskaratkaisun oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintaedellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkoerosta. Moduulirampit ovat yleensä ulkokäyttöön tarkoitettu […]