Rampit, luiskat ja hissit

Rampit, luiskat ja hissit

Ramppiratkaisun tai luiskan oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintaedellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkeuserosta. Rampit ovat yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja alumiiniramppeja ja mahdollinen enimmäiskorkeus on huomattavista suurempi kuin luiskilla.

Jos korkeusero on 30-100 cm valitse ramppi. Kun korkeusero kasvaa on tärkeää huomioida ramppien kaltevuus.

Jos korkeus on yli 80-100 cm, tai tilaa ei ole rampille, valitse hissi tai tasonostin. Valikoimassamme tyylikkäät tanskalaiset LiftUp EasyLift ja HDN tasonostimet ja FlexStep porrashissit.

Jos korkeusero on alle 30 cm valitse kumikynnys tai luiska. Luiskia käytetään tyypillisesti sisätiloissa matalissa korkeuseroissa kuten sisäovien kynnysten ylityksissä.