Rampit ja luiskat

Rampit ja luiskat

Rampin tai luiskan oikean pituuden valinta riippuu käytettävästä apuvälineestä, käyttäjän ja avustajan toimintaedellytyksistä, käytettävässä olevasta tilasta, kuormituksesta ja korkeuserosta. Jos korkeusero on alle 30 cm valitse luiska. Luiskia käytetään tyypillisesti sisätiloissa matalissa korkeuseroissa kuten sisäovien kynnysten ylityksissä.
Rampit ovat yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja alumiiniramppeja ja mahdollinen enimmäiskorkeus on huomattavista suurempi kuin luiskilla. Jos korkeusero on 30-100 cm valitse ramppi. Kun korkeusero kasvaa on tärkeää huomioida ramppien kaltevuus.