Camp Mobilityn laadunhallintajärjestelmälle ISO 9001:2015 -sertifikaatti

11 marraskuuta 2020

ISO 9001 certificationCamp Mobilityn laadunhallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 laatustandardisertifikaatti. ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifioinnilla voimme osoittaa asiakkaillemme, että yrityksemme pystyy täyttämään asiakkaidemme vaatimukset ja toiveet ja tavoitteenamme on jatkuva prosessien parantaminen.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. ISO 9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa, koska virheiden vähentäminen säästää kustannuksia.


Mitä ISO 9001 -standardissa vaaditaan?

  • ISO 9001 muodostaa kehyksen yrityksen laadunhallinnan johtamiselle.

  • Sertifiointia varten organisaatiossa tulee olla toimiva ja standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä, minkä jälkeen organisaatio voi hakea ulkoista auditointia ja sertifiointia.

  • Standardi edellyttää keskittymistä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. 

  • Standardissa on otettu huomioon prosessinäkökulma. Siinä tulee esille lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

  • ISO 9001 -standardin tämänhetkinen versio ISO 9001:2015 sopii käytettäväksi kaikissa organisaatioissa toimialasta, yrityksen koosta ja tuotteista riippumatta.

 

Miten sertifiointi hyödyttää asiakkaitamme?

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifioinnilla voimme osoittaa asiakkaillemme, että yritys pystyy täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja toiveet. Tämän ansiosta asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys paranevat. Myös kilpailukyky paranee muun muassa siksi, että yhä useammat organisaatiot ja tulevaisuudessa myös julkiset toimijat edellyttävät toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan laatusertifiointia. 

ISO9001 -sertifioidun laatujärjestelmän avulla Camp Mobility pystyy myös entistä paremmin täyttämään vuonna 2021 voimaan tulevan MDR-asetuksen jakelijalle määrittelemät vaatimukset.

 

Laatu ja ympäristö

Camp Scandinavia panostaa laadun lisäksi myös ympäristötyöhön ja sosiaaliseen vastuuseen. Laatusertifikointien lisäksi on erittäin tärkeää, että harjoitamme toimintaa siten, että vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet ja huomioimme järkevät liiketoiminnan periaatteet. Tämä koskee Campin työtä asiakkaille ja heidän kanssaan ja tavaroiden ja palvelujen toimittajia, joiden kanssa teemme yhteistyötä. 

Suomessa olemme mm. RINKI- ja SERTY-tuottajayhteisöjen jäsen, joka tarkoittaa mm. pahvi- ja muovipakkausmateriaalien sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä ja kierrätystä. Lue lisää laatu- ja ympäristötyöstämme Laatu ja ympäristö -sivulta: